Măsuri de prevenție

În cadrul activităților de organizare am considerat prioritară siguranța și bunăstarea participanților, a echipei, a partenerilor și a tuturor celor implicați în Noaptea Cercetătorilor.

 În funcție de evoluția ratei îmbolnăvirilor de Covid-19, implementarea și derularea evenimentului va avea loc în conformitate cu prevederile legale impuse de autorități, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție impuse.

Evenimentele vor respecta toate normele impuse de către autorități în această perioadă: limitarea numărului de participanți, respectarea distanței fizice, dezinfectare și purtarea obligatorie a măștii de protecție.

Pentru prevenirea infectării cu SARS CoV 2 am dispus, în toate locațiile, respectarea următoarelor măsuri:

1. Purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți participanții;

2. Asigurarea de produse igienico-sanitare pentru dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spațiile în care se desfășoară activități;

 3. Menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil;

4. Dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie materiale pe perioada desfășurării tuturor activităților;

5. Măsurarea temperaturii corporale a persoanelor care intră în spațiile de desfășurare a activităților;

6. Marcarea traseelor de circulație a publicului, asigurarea unor puncte de intrare și ieșire speciale astfel încât să nu fie create aglomerări.