Contact

Serviciul Cercetare Dezvoltare Inovare, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Bd. Victoriei, nr. 10, cod poştal 550024 Sibiu, România

Tel.: +4 (0269) 217.779, int. 134

Fax: 004 0269 217278

E-mail: dep.cercetare@ulbsibiu.ro